holistisch-therapeut-saskia-rijnvis-home

Behandeling Hartkloppingen

Je voelt je eigen hart ineens kloppen. Het hart bonst hevig, de hartslag is snel of juist onregelmatig. Je kan, bij wijze van spreken, je hart voelen kloppen in je keel, of het bonst in je borst of je hebt het gevoel dat er sprake is van een extra hartslag.

 

Wanneer vormen hartkloppingen een probleem?

De medische term voor hartkloppingen is ‘palpitaties’. Veelal zijn hartkloppingen onschuldig, maar ze kunnen wel als hinderlijk worden beschouwd. Een enkele keer zijn hartkloppingen een uiting van een onderliggende aandoening. Hartkloppingen komen voor bij mannen en vrouwen van alle leeftijden.

 

Oorzaken van hartkloppingen

Het kan worden veroorzaakt door allerlei zaken, bijvoorbeeld stress, sterke emotionele reacties, zoals angst, boosheid, overgang, hormoonwisseling. Lichamelijke vermoeidheid, nicotine, koffie of een zware maaltijd.

 

Hartkloppingen en stress

Met stress wordt spanning bedoeld die optreedt bij een (dreigende) verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Stress treedt op wanneer een persoon zich moet aanpassen aan de eisen die de omgeving aan hem stelt of aan de eisen die we zelf stellen. Elke verandering maakt dat we ons moeten instellen op deze verandering. Stress wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze interpretatie van de situatie en de inschatting van de eigen mogelijkheden. Stress treedt vooral op in situaties waarop we (menen) geen invloed te kunnen uitoefenen. Als we geen invloed kunnen uitoefenen op situaties of op onszelf, dan kunnen we ons hulpeloos en machteloos gaan voelen.

 

Onzekerheid door hartkloppingen

Je kunt je heel onzeker voelen als je regelmatig last hebt van hartkloppingen. Het is raadzaam om als het vaak voorkomt bij de huisarts een check te vragen. Dit om medische oorzaken uit te sluiten.

 

Holistische therapie bij behandeling hartkloppingen

Als je bij mij op consult komt ga ik kijken wat de dieperliggende oorzaak is van de hartkloppingen. Afhankelijk van de uitkomst ga ik testen op welke manier we samen aan de slag kunnen gaan. De vijf natuurgerichte principes van de holistische therapie liggen altijd ten grondslag aan iedere behandeling.

 

Biotensor bij hartkloppingen

Een Biotensor is een uiterst gevoelig meet- en testinstrument, dat met de aanwezige levensenergie van de gebruiker/ster gaat resoneren. Het wordt gebruikt als verlengstuk van het onderbewuste weten en kan bij bepaalde vraagstellingen zichtbaar aangeven wat de antwoorden kunnen zijn. Alles in het universum bestaat uit trillingen. Alles, maar dan ook alles, heeft een eigen trilling. Ook alle organen hebben een verschillende trilling ten opzichte van elkaar. De Biotensor kan elke trilling opvangen en de onderlinge verschillen waarnemen. Door het gebruik van de biotensor kunnen we bepalen waar blokkades zitten en welke behandeling en/of homeopatisch middel het meest geschikt is voor het betreffende individu op dit moment. Kortom de biotensor stelt ons in staat om te testen, te meten en te behandelen.

Neem contact op met Holistisch Therapeut

Waarom moet je in therapie? Hier is geen standaard antwoord voor mogelijk. Ieder mens is verschillend. De ener persoon accepteert bepaalde leefomstandigheden langer dan de ander.
Als je klachten je leven dusdanig bepalen dat je er hinder van ondervindt is het zeker de moeite waard om bij mij of iemand anders in therapie te gaan.
Via de holistische benadering worden alle aspecten van herstel meegenomen.

 

Telefoon: 0651228440

 

info@praktijkvoorholistischegezondheidstherapie.nl

Locatie Praktijk voor Holistische Therapie

Saskia Rijnvis Praktijk voor Holistische Gezondheidstherapie
Natuurgeneeskundige.

De Buitengracht 108

8332 GK Steenwijk